Om din sändning gått sönder under transport ber vi dig maila oss nedan information och material för att vi ska kunna hantera din reklamation så smidigt som möjligt. 

OBS: Synliga skador måste noteras av mottagare på kvittenslista vid leverans. 

 • Sändningsnummer
 • Är du mottagare eller avsändare? 
 • Namn på kontaktperson
 • Telefon
 • Email
 • Antal skadade kolli
 • Vikt på skadat gods
 • Varugrupp (Byggmaterial, Böcker & Trycksaker, Hushållsartiklar, Industrivaror, Konfektion, Livsmedel, Möbler & Inredningar, Vitvaror, Verktyg, Annat (Vad))
 • Skadat innehåll (vad är trasigt)
 • Syntes skadan innan avemballering? 
 • Ytteremballage (t ex kartong, plastat och bandat på pall)
 • Innereballage (t ex frigolit chips, frigolit formanpassad, bubbelplast)
 • Gods- och Skadebeskrivning (Vad har du skickat och hur är det trasigt)
 • Skadans omfattning (Totalskada/Godset är obrukbart, Reparation möjlig, prisreducering)
 • Uppskattad skadekostnad (t ex reparationsmaterial och tid)
 • Faktura (som styrker värdet på godset)
 • Bilder på skada
 • Bilder på ytteremballage
 • Bilder på inneremballage

Hittade du svaret?