Att skicka farligt gods (sk. klassat gods) kan vara komplicerat och det är inte alla transportbolag som hanterar sådant gods. För förfrågan och bokning av transporter av farligt gods kan du kontakta oss direkt på support@sendify.se eller skapa ett ärende här på sidan.

Eventuella föremål eller ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö klassificeras som "farligt gods". Som avsändare av sådant material, måste du alltid efterleva alla tillämpliga regler och förordningar.

Hittade du svaret?