• Alkoholhaltiga drycker
 • Hudar från vilda djur
 • Artiklar av exceptionellt värde (t.ex. konstverk, antikviteter, ädelstenar, guld och silver)
 • Farligt gods
 • Vapen
 • Pälsar
 • Elfenben och elfenbensprodukter
 • Levande djur
 • Kontanter och förhandlingsbara objekt
 • Ömtåligt gods
 • Personliga tillhörigheter (undantaget till USA)
 • Växter
 • Pornografiskt material
 • Fröer
 • Tobak och tobaksprodukter
 • Obeledsagat bagage

Övriga förbjudna artiklar är: gods som transporteras under ATA Carnet, all temporär export och import; gods som transporteras under FCR, FCT och CAD (Cash Against Document). Även sändningar med sådan last att den riskerar att försämra, förstöra eller skada personer, gods eller utrustning och gods som är förbjudet att transportera enligt lag i avsändar-, transit- eller mottagarlandet (t.ex. elfenben och elfenbensprodukter). Samt gods som har accisavgifter (t.ex. spritdrycker) eller som kräver speciella lokaler, säkerhetsåtgärder eller säkerhetstillstånd. Under gällande lag får vissa varor endast transporteras under föreskrivna omständigheter och viss typ av gods är förbjudet att transportera med flyg (t.ex. flytande vätskor i glasbehållare).

Det är avsändarens ansvar att följa rådande myndigheters regler och krav i varje land. Sändningarna är utsatta för inspektioner och eventuell fördröjning av tullen eller representanter från andra myndigheter.

Vi reserverar oss för rätten att neka eller skjuta upp transporten av en sändning som inte har tydligt utsatt avsändar- eller mottagardetaljer. Eller för varor som, enligt vår åsikt, inte är gångbara för transport eller där beskrivningen och klassificeringen inte är tillräcklig. Förpackningen och fraktsedeln måste vara korrekt samt åtföljas av nödvändig dokumentation anpassad för transport.

Vi kommer inte transportera några varor som är förbjudna enligt lag eller bestämmelse från någon myndighet i avsändar- eller mottagarlandet. Eller varor som överträder gällande export-, import- eller annan lag eller utsätter våra anställda, ombud eller underleverantörer för fara. Godset får heller inte, enligt vår åsikt, skada andra sändningar eller utrustning eller vara ekonomiskt och operationellt opraktiskt för transport.

Hittade du svaret?