Varför: För att öka transparensen av vad ert fraktpris innefattar har vi valt att specificerar de olika delarna av priset på fakturan. I denna artikel hittar du de olika komponenter din samlingsfaktura kan innehålla. 

OBS! De komponenter som vi listar i detta dokument ingår i det pris ni fick upp i Sendify men vi delar upp kostnaderna i olika poster på fakturan. 

För vem: Du som har fått en faktura av oss på Sendify och vill veta vad de olika posterna i fakturan innebär.

Är du istället intresserad av vad våra tilläggsfakturor innefattar, klicka här.

Generellt


Fraktprodukt
Vilken fraktprodukt ni har valt att skicka ex. DHL Service Point eller UPS Express. 

Förväntade fraktdragande vikt
Beroende på vad ni uppgett för dimensioner och vikt på ert kolli så kommer systemet att ha räknat ut den vikt som transportören förväntar sig att kollit ska vägas in på på terminalen.  

Transportkostnad
Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för frakten. 

Drivmedelstillägg
Våra transportörer tar betalt för drivmedlet som används under transporten Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Försäkring
Om du valt att försäkra din sändning så hittar du kostnaden här. 

DHL

Avisering
Om du lagt till avisering till din sändning tar DHL ut en avgift för fraktprodukterna DHL Paket (95 kr), DHL Pall, DHL Stycke och DHL Parti (125 kr). Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post.

Storstadstillägg
För transporter till mottagare i Stockholmsområdet (postnummer 10-19) och i Göteborgsområdet (postnummer 40-44) tar DHL ut en extra avgift för en del av sina fraktprodukter. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post.

Kollitillägg

När du skickar många kollin i samma sändning med DHL Paket eller DHL Paket Export tar DHL ut en avgift per kolli från- och med det sjätte kollit. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post. 

Tillägg: Udda ort
Vissa orter bekostas extra av transportörerna så finns denna post med på fakturan innebär det att transportören tagit ut en extra avgift för att leverera till just denna ort. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post.

Tillägg: Skrymmande 49kr
För paket med en längd som överstiger 120cm men inte är längre än maxmått tillkommer en fastavgift på 49kr. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post.

Tillägg: Leverans till privatperson
För att leverera fraktprodukter som normalt levereras till företag tar DHL ut en aviseringsavgift.

DSV

Aviseringsavgift 95 kr
Om DSV aviserar mottagaren debiteras 95 kr per sändning.

Säkerhetsavgift 1,75%
Säkerhetsavgift debiteras med 1,05% per sändning baserat på fraktbeloppet. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Expeditionsavgift 28 kr
DSV tar ut en expeditionsavgift om 28 kr per sändning.

Trängseltillägg Stockholm
För alla sändningar till Stockholm (orter vars postnummer börjar på 10-19) tillkommer en avgift per sändning. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Trängseltillägg Göteborg
För alla sändningar till/från Göteborg (orter vars postnummer börjar på 40-43) tillkommer en avgift per sändning. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Gotlandstillägg:
För att täcka upp kostnaden för att de erbjuder leverans till Gotland tar DSV ut ett påslag på 0,4% av fraktbeloppet på alla sina sändningar. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Pristillägg till/från Gotland
För sändningar som skickas till eller från Gotland debiteras tillägg med 20% alt. 30% beroende på taxa. 

Tillägg för bestämmelser om kör- och vilotider
För samtliga transporter tillkommer ett tillägg om 4,8% på fraktbeloppet. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Ortstillägg
För vissa orter i glesbygden tillkommer ett tillägg om enskild glesbygdstaxa saknas. 

Skärgårdstillägg
Vid leveranser till öar utan broförbindelse tillkommer en rederiavgift vilken varierar beroende på destination. 

TNT

Säkerhetsavgift bilfrakt
På alla internationella försändelser tillkommer en säkerhetsavgift om min: 4.65 SEK/försändelse och max: 92.50 SEK/försändelse. 

Säkerhetsavgift vid internationell flygfrakt
På alla internationella flygfraktsförsändelser tar TNT ut en avgift om 0,76 SEK per kg. Minimiavgiften är baserad på en vikt av 100kg och det finns ingen maxgräns för avgiftsbelagd vikt. 

ODA (Outside Delivery Area )
TNT tar ut en extra avgift för att leverera till vissa orter. Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan som en egen post.

UPS

Transport Cost
Grundpriset för frakten. 

Fuel Surcharge
Våra transportörer tar betalt för drivmedlet som används under transporten Det pris du fick upp i Sendify vid bokning inkluderar detta men det är specificerat på fakturan under en egen post.

Extra hantering vikt över 32 kg per kolli
Om kollit väger mer än 32 kg så läggs en fastavgift om 42 kr till på din sändning. 

Insurance
Om du valt att försäkra ditt gods vid bokningen hittar du summan av kostnaden här. 

Hittade du svaret?