Varför en tilläggsfaktura?

Ibland blir vi tilläggsfakturerade av transportörerna och då skickar vi ut dessa i efterhand till er. Det kan ex handla om att ni uppgett fel dimensioner eller vikt när ni bokade eller att pallen visade sig vara icke stapelbar etc.  I den här artikeln listar vi de olika tilläggen som kan uppkomma i efterhand med respektive transportör

Generellt: 

*Viktberoende avgifter beräknas efter volymvikt:

Transportörerna använder volymviktsberäkning för att beräkna om försändelsen skall prissättas efter försändelsens vikt eller volym - det värde som är högst av volymvikt och verklig vikt används. 

DHL

Bokningsavvikelse 250 SEK

Om transportören åker ut för att hämta godset men det saknas eller inte är klart för upphämtning kan en avgift tillkomma. 

Ej uthämtad sändning 59 SEK

Om ert skickade paket inte hämtas ut hos angivet ombud inom 14 dagar så skickas ordern tillbaka och en avgift tillkommer till er faktura. 

Felaktig kollimärkning 105 SEK

Om ni har behövt komplettera eller ändra obligatoriska uppgifter för sändningen eller om streckkoden inte varit läsbar så tillkommer en avgift

Felaktig sändningsuppgift 170 SEK 

Om era sändningsuppgifter är bristfälliga och behöver kompletteras alternativt ändras tillkommer en avgift till er beställning. Detta kan exempelvis vara felaktig kollimärkning eller sändningsuppgift. 

Leveranshinder

Vid de tillfällen transportören inte kan leverera sändningen beroende på att mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress eller på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset så tillkommer en avgift till er beställning. 

Leverans till privatperson:

Om ni glömt fylla i att godset ska levereras till privatperson så debiteras detta i efterhand. 

Manuell registrering av fraktsedel

Vid de tillfällen då sändningsinformation ej överförs elektroniskt. Pris per sändning.

Ny utkörning
Om godset inte gått att leverera så kan en ny utkörning begäras och då tillkommer en extra avgift.

Outlöst gods
För sändning som efter avisering ligger kvar på terminal ex. för att mottagaren ej tar emot godset, tillkommer en avgift per sändning och kalenderdag. 

Utanför produktspecifikation
Om en sändning eller ett paket avviker från tillåtna mått eller vikter alternativt är skickat med emballage som inte kan maskinsorteras hos DHL. Exempel på ej tillåtna emballage är snören, cylinderformade paket, oregelbundna paket och paket med utstickande delar.

Väntetid och extra lastnings- och lossningstid
Överskrids den tid som enligt transportörens produktspecifika uppdragsvillkor gäller från det att fordonet ställts till avsändarens/mottagarens förfogande tas en extra avgift ut. Pris per påbörjad 30 min-period. 

Ändring av transportuppdrag 195 SEK

Om du eller din mottagare av någon anledning ändrar bokningen läggs en avgift på din order. Exempelvis kan ändringar vara byte av leveransadress, telefonnummer och mottagare.

För fullständig lista av DHLs olika tillägg och priser klicka här

TNT

Leverans till privatpersoner i bostadsområde 130 SEK

Om du bokat en frakt och missat att glömt fylla i att det ska skickas till en privatperson tar TNT ut en avgift på 130kr i efterhand.

Felaktig leveransadress 55 SEK

Om avsändarens angivna mottagaradress är ofullständig eller felaktig vilket gör att TNT inte kan leverera sändningen utan att söka efter korrekt adress kommer en extra avgift på 55kr att debiteras.

Manuell hantering/ Ej Systemhanterbart 240 SEK

Sändningar som inte går att hantera på TNTs automatiska transportband. Kollin som väger mindre än 30kg och överstiger ett eller flera av följande mått 120cm(L) x 70cm(W) x 60cm (H) och behöver manuell hantering. 240kr per sändning.

Manuell hantering / Överskrider maxmått 420 SEK

 Sändningar som överskrider TNT:s maxdimensioner. Gäller när en sändning inte kan skickas i TNT:s normala nätverk. Kräver sändingen transport via TNT:s Special Services, kommer priset att räknas om. Detta gäller kollin som väger mer än 30kg och överstiger ett eller flera av följande standardmått: 

Express 120x120x150cm 

Economy Express och Inrikes: 240x120x180cm. 

Specialhantering/ Icke Stapelbart 560 SEK

Om dina sändningar kräver specialhantering och extra resurser eftersom att de inte kan staplas, skickar TNT de mot en extra avgift för att täcka de extra hanteringskostnaderna. Om du får tillägget "icke stapelbart" så kommer godset att faktureras enligt volymvikten vilket gör att det tillkommer dels en extra transportkostnad för godset samt bränsletillägg. 

Korttidsförvaring
Om en sändning måste lagerhållas i mer än en dag efter ankomst till TNT enligt mottagarens begäran, kommer en avgift för förvaringen att tas ut för att täcka TNT:s kostnader. 

Per dag: Mindre än 30kg 95 kr. Mer än 30kg 190kr. 

För fullständig lista av TNT:s tillägg klicka här.

UPS 

Extra hanteringsavgift: 44 SEK
Alla cylinderformade varor som inte är helt inpackade i yttre emballage av kartong medför en extra avgift. Exempel på varor av detta slag är tunnor, däck och trummor.

Överstiger maxgränserna 379 SEK

Om paketet som ska skickas överskrider någon av UPS dimensions- eller viktbegränsningar läggs en tilläggskostnad på din faktura.

Tilläggsavgift för Stortpaket 379 SEK

Ett paket anses vara ett "stort paket" när längden plus omkretsen [omkrets = (2 x bredd) + (2 x höjd)] överstiger 330 cm.

Adresskorrigering: 64 SEK

Om en adress är fel gör UPS varje rimlig ansträngning för att hitta rätt adress och leverera sändningen så länge det är inom samma destinationsland. En tilläggsavgift för denna service debiteras avsändaren.

Leverans till bostad 24 SEK per sändning

Om paketet levereras till en privatbostad kan det tillkomma en avgift i efterhand. 

För fullständig prislista på UPS tillägg klicka här.

DSV

För att se en fullständig lista av DSVs tillägg klicka här.

Hittade du svaret?