1. Utkast

Under utkast hittar du dina sändningar som du påbörjat men inte bokat igenom. Om du vill boka igenom dessa så är det bara att klicka på redigera så hamnar du i ny sändning igen och har möjlighet att boka frakten.

 

2. Bokade

Här hittar du dina sändningar som du bokat och som ännu inte blivit upphämtade. Här kan du skriva ut fraktdokument att klistra på kollit och kvittens som du ber chauffören skriva på vid upphämtning som en försäkran på att du lämnat ifrån dig godset. Du kan även dela fraktdokumenten om du bokat frakt åt någon annan. Om du vill dela tracking-länken med någon annan förutom mottagaren så hittar du denna möjlighet här.

 

3. Pågående:

Under pågående hittar du dina frakter som hämtats upp av transportörerna. När de scannas under tiden de är på väg till mottagaren kan du se scanningsstatusarna här. Även här har du möjlighet att dela fraktdokument och tracking-länkar.

 

4. Levererade

När mottagaren fått sändningen hamnar de här. Här hittar du alla dina frakter som blivit levererade.

Hittade du svaret?