Hur går jag tillväga för att starta ett reklamationsärende? 

Ibland är olyckan framme och ditt gods kan försvinna eller skadas under en transport med en av våra transportörer. Har du bokat en frakt via Sendify och vill starta ett reklamationsärende så gör du det enkelt via detta onlineformulär. I formuläret kan du starta reklamationsärenden med alla våra transportörer; DHL, DSV, TNT, UPS och FedEx. 

Vad är en giltig orsak till att starta ett reklamationsärende?

  1. Godset har försvunnit under transporten.
  2. Godset har blivit skadat under transporten.

Hur ser händelseförloppet ut?

  1. Du fyller i reklamationsblanketten med alla uppgifter som respektive transportör efterfrågar samt bifogar bilder och dokument.
  2. Vi vidarebefordrar informationen till rätt transportör.
  3. Har du startat ett Claim med UPS kan du räkna med att de hämtar upp godset för inspektion för att sedan godkänna att vi får starta reklamationen. Med de andra transportörerna räcker det vanligtvis att du bifogar bilder på ditt skadade gods. 
  4. Transportören handlägger ärendet (tiden för handläggning skiljer sig mellan transportörerna). 
  5. Vi får veta vad transportören beslutat och betalar ut eventuellt ersättning till dig. 

Vad kan jag förvänta mig i ersättning?

Om du tecknat en försäkring för godset vid bokning så kan du förvänta dig full ersättning så länge transportören godkänner reklamationen. 

Tecknade du inte försäkring så beror ersättningen på vilken fraktprodukt du bokat och vilken transportör du skickat med.

Frågor

Har du frågor gällande reklamationer så är du välkommen att kontakta oss via chatten. 

Hittade du svaret?