⏱ 3 minuter att läsa

Reklamera gods

När du skickar ditt gods genom Sendify är det transportörens transportvillkor som gäller.

Skulle ditt gods skadas eller försvinna under utförd transport och du vill starta ett reklamationsärende så gör du det via https://web.sendify.se/orders. Hitta den sändning du vill reklamera och välj "Reklamera" (Se bild)

Fyll sedan i formuläret (Se bild nedan) så kan vi enkelt ta ditt ärende vidare med transportören och göra hanteringen så enkelt som möjligt.

Vad kan jag förvänta mig i ersättning?

Om du inte har bokat någon försäkring kommer transportören att ersätta dig 8.33 SDR/kg.

SDR är en enhet som tagits fram av internationella valutafonden. Den dagliga kursen hittar man på valutasidorna, det är en rörlig kurs och ligger runt 13 SEK. 

Räkneexempel

Om du skickat ett gods på 100 kg som blivit totalförstört kommer den maximala ersättningen att vara:

100 (kg) * 8,33 (SDR) * 13 (SEK/SDR) = 10 829 SEK

Formel att använda: [antal kilo] * 8,33 * [Aktuell SDR-kurs] = maximal reklamationsrätt

Undantag 

  • För pakettransporter inom Sverige med DHL (DHL Service Point) begränsas ansvaret till 500 SEK per bruttokilo av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats.

  • För styckegods / pall / paket / partigods med DHL inom Sverige begränsas ansvaret till 150 SEK per bruttokilo eller varuvärdet av den del av godset som förlorats, minskats eller skadats, enligt lagen om inrikes vägtransporter.

  • UPS: Maximal reklamationsersättning 100 USD per sändning

Vad händer när jag skickat in min reklamationsbegäran?

  1. Du fyller i reklamationsblanketten med alla uppgifter som respektive transportör efterfrågar samt bifogar bilder och dokument.

  2. Vi vidarebefordrar informationen till rätt transportör.

  3. Har du startat ett Claim med UPS kan du räkna med att de hämtar upp godset för inspektion för att sedan godkänna att vi får starta reklamationen. Med de andra transportörerna räcker det vanligtvis att du bifogar bilder på ditt skadade gods. 

  4. Transportören handlägger ärendet (tiden för handläggning skiljer sig mellan transportörerna). 

  5. Vi får veta vad transportören beslutat och betalar ut eventuellt ersättning till dig. 

Har du frågor om reklamationer av gods är det bara att skriva till oss i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?