Vad klassas som farligt gods?

Eventuella föremål eller ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö klassificeras som "farligt gods". Som avsändare av sådant material, måste du alltid efterleva alla tillämpliga regler och förordningar.

Kan jag skicka det i Sendify?

I dagsläget hanterar vi inte sändningar som innehåller farligt gods i Sendify. Att skicka farligt gods med de stora transportörerna kräver nämligen specialtillstånd och ställer höga krav på avsändaren. I och med att vi inte har möjlighet att kontrollera så att alla som skickar på våra avtal följer reglerna så kan vi inte hantera sändningar med farligt gods.

Vårt systerbolag Express Delivery Sweden som är specialiserade på tidskritiska sändningar har möjlighet att hjälpa er med sändningar som innehåller farligt gods. För att kontakta Express Delivery kan ni klicka här.

Frågor

Har du frågor eller vill veta mer om farligt gods så är du välkommen att chatta med oss. 

Hittade du svaret?