⏱3 minuter att läsa

OBS!

ALLA GARANTERAD ERSÄTTNINGAR ÄR INDRAGNA P.G.A COVID 19

På grund av rådande situation, med störningar utanför transportörens kontroll, har pengar-tillbaka-garantin upphävts vid förseningar, tillsvidare. Sendify rekommenderar dock fortsatt att tidskritiska transporter skickas med ett prioriterat transportalternativ.

Frakttjänster med garanti

När en frakttjänst du köper har “garanterad” leveranstid betyder detta att ditt gods kommer prioriteras över annat gods under transporten. Om transporten ändå blir försenad kan du ofta få delar av eller hela fraktkostnaden tillbaka. 

Viktigt: Du måste höra av dig till oss när detta sker då transportörerna inte automatiskt ger tillbaka pengar för sena garantitjänster! 

Vilka transporttjänster är “garanterade”? 

 • UPS Express Saver

 • UPS Express

 • UPS Express Plus

 • TNT Express (Utrikes)

 • TNT Express 12.00

 • TNT Express 10.00

 • TNT Express 09.00

 • TNT Economy Express 12.00

Ersättning

Generellt gäller att ingen ersättning utgår ifall den sena leveransen ligger bortom transportörens kontroll. Det kan handla om att förtullningen tagit tid, att oväder gör att de inte kan lyfta med sina plan eller att mottagaren inte är på plats vid leveransförsöket. 

De olika transportörerna hanterar sina garantiärenden på olika sätt.

Restriktioner

TNT

Vid sena garanterade leveranser med TNT kan du få tillbaka mellanskillnaden mellan utlovad och faktiskt utförd service. Om du t ex bokat en TNT Express 10.00 och sändningen levereras 15.00 kan du får mellanskillnaden mellan TNT Express och TNT Express 10.00. 

UPS

Vid försenad leverans kan du få tillbaka hela fraktkostnaden. Notera att din sändning måste falla innanför nedan ramar för att garantin ska gälla:

 • Längsta sidan får maximalt vara 100 cm

 • Näst längsta sidan får maximalt vara 76 cm

 • Sändningen får inte innehålla kollin som väger mer än 32 kg

 • Föremål måste vara helt emballerade med wellpapp

 • Föremål får inte vara emballerade i transportbehållare av metall eller trä

 • Längd + omkrets får inte vara större än 300 cm


Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?