⏱ 2 minuter att läsa

Får jag skicka farligt gods?

Nej man får inte skicka farligt gods igenom Sendify

Vad klassas som farligt gods?

Eventuella föremål eller ämnen som kan utgöra en betydande risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö klassificeras som "farligt gods". Som avsändare av sådant material, måste du alltid efterleva alla tillämpliga regler och förordningar.

Kan jag skicka det i Sendify?

Inget gods med UN-nummer accepteras i Sendify. Farligt gods i begränsad mängd kommer att hanteras i Sendify framöver men är i dagsläget inte tillåtet. 

Vanliga förfrågningar som vi inte hanterar i Sendify

  • Batterier

  • Litium-Batterier

  • Farligt avfall

  • Parfym

  • Handsprit

  • Hårspray

  • Övrigt brandfarligt gods

Vårt systerbolag Express Delivery Sweden som är specialiserade på tidskritiska sändningar har möjlighet att hjälpa er med sändningar som innehåller farligt gods. För att kontakta Express Delivery kan ni klicka här.

Om du känner dig osäker på ifall ditt gods är klassat som farligt gods eller inte är det bara att höra av dig till oss på operations@sendify.se eller via chatten. 

Hittade du svaret?