⏱ 4 minuter att läsa

Fraktdragande vikt

Alla transportörer prissätter sina transporter efter “fraktdragande vikt”. Den fraktdragande vikten är inte nödvändigtvis lika med vad ditt gods faktiskt väger.

I stora drag kan man säga att transportörerna prissätter transporter efter det största av två värden. 

 • Faktisk vikt

 • Dimensionell vikt (volymvikt eller flakmetervikt)

Faktisk vikt: Vad ditt gods faktiskt väger.
Dimensionell vikt: För stapelbart gods räknar transportörerna volymvikt, för icke stapelbart räknar de flakmetervikt.

 • Volymvikt: Transportörerna räknar med en schablonvikt per kubikmeter för att kunna prissätta gods med låg vikt relativt sin volym. Gäller stapelbart gods.

  Transportör: schablonvikt
  Postnord: 280 kg / m³
  Bring: 280 kg / m³
  DSV Road: 280 kg / m³
  DHL Freight: 280 kg / m³
  UPS: 200 kg / m³
  TNT: 250 kg / m³

  Exempel - paket: 1 x (62.00, 50.00, 50.00) @ 07.00 kg.

 • Konvertera måtten till meter: 62,00 x 50,00 x 50,00 --> 0,62 x 0,5 x 0,5

 • Volym i kubikmeter : 0,62 x 0,5 x 0,5 = 0,155 m3

  Postnord: 43,4 kg
  Bring: 43,4 kg
  DSV Road: 43,4 kg
  DHL Freight: 43,4 kg
  UPS: 31 kg
  TNT: 38,75 kg

 • Flakmeter: Här räknar transportörerna med en schablonvikt per flakmeter (Ytan ditt icke stapelbara gods står på). 

Hur fungerar det i praktiken? 

Du ska skicka en EUR-pall med mått 120 x 80 x 100 cm och vikten 100 kg med DHL. 

Stapelbar pall
Största värdet av 100 kg och 1,2 x 0,8 x 1 x [volymvikt] kg
Icke stapelbar pall
Största värdet av 100 kg och 1,2 x 0,8 / 2,4 x [flakmetervikt]

Exempel med DHL

DHL räknar med en volymvikt på 280 kg / m3 och en flakmetervikt på 1950 kg / flakmeter för inrikessändningar vilket gör att ovan uträkning skulle se ut såhär: 

Stapelbar pall
Största värdet av 100 kg och 1,2 x 0,8 x 1 x 280 kg = 269 kg
Icke stapelbar pall
Största värdet av 100 kg och 1,2 x 0,8 / 2,4 x 1950 = 780 kg

Hittade du svaret?