⏱ 4 minuter att läsa

Förklaring faktura

Ert ordernummer:
Ditt sändningsnummer.

Förväntad fraktdragande vikt:
Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat. 

Faktisk fraktdragande vikt:
Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

Kostnader

Frakt-/Transportkostnad: Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt. Kostnaden är inkluderad i Sendify-priset.

Drivmedelstillägg:
Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.

Avisering:
DHL tar ut en avgift om du lägger till avisering på din sändning. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset. DHL kan lägga på en avisering ifall de inte lyckas leverera ditt gods. 

Kollitillägg:
Tillägg för sändningar med sex eller fler kollin. Tillägget är inkluderat i Sendify-priset.

Ortstillägg (Udda Ort/Gotland):
Pristillägg sker för transport till vissa orter och är inkluderat i Sendify-priset.

Storstadstillägg:
Detta tillägg gäller för transporter till mottagare i Stockholmsområdet (pnr 10- 19) och i Göteborgsområdet (pnr 40-44). Kostnaden är inkluderad i Sendify-priset.

Leverans till privatperson:
DHL tar ut en kostnad för att leverera hem till en privatperson. Kostnaden är inkluderad i ditt Sendify-pris om du väljer "till privatperson"

Felaktig kollimärkning:
Komplettering/ändring av obligatoriska uppgifter eller ej läsbar streckkod. Aldrig med i ditt Sendify-pris

Leveranshinder:
Vid de tillfällen då vi inte kan leverera sändningen beroende på att mottagaren inte varit anträffbar på angiven leveransadress eller på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Ny utkörning:
I samband med återtag av gods vid leveranshinder kan ny utkörning begäras. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Ej uthämtad sändning:
För paket som ej hämtats ut hos ett Service Point-ombud inom 14 dagar.  Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Outlöst gods:
För sändning som efter avisering ligger kvar på terminalen, t ex för att mottagaren inte tar emot godset, tillkommer en avgift per sändning och kalenderdag från och med fjärde dagen från det att godset aviserats. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Utanför produktspecifikation:
För sändning och/eller enskilt kolli som avviker från tillåtna mått och/eller vikter, alternativt paket med emballagesom ej medger maskinell sortering, tillkommer en avgift. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris förutom när en sändning är över 120cm och går till Service Point / Ombud hos DHL.

Ändring av transportuppdrag:
Vid tillfällen då fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start, när en sändning ej kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?