⏱ 4 minuter att läsa

Förklaring faktura

Ert ordernummer:
Ditt sändningsnummer.

Förväntad fraktdragande vikt:
Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.

Faktisk fraktdragande vikt:
Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

Kostnader

Transportkostnad:
Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för frakten

Drivmedelstillägg:
Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.

Ej Stapelbart Gods:
TNT tar ut en avgift för gods som inte är stapelbart. Om du bokar ditt gods som "ej stapelbart" är kostnaden inkluderad i Sendify-priset. TNT lägga på denna avgift i efterhand om du bokat stapelbart men TNT klassar godset som icke stapelbart.

Felaktig leveransadress:
Om en mottagares adress är ofullständig eller felaktig, kan TNT försöka hitta rätt adress och slutföra leveransen, detta tar de ut en avgift för. Aldrig inkluderad i ditt Sendify-pris.

Leverans till bostadsområde:
TNT levererar till företagsadresser som standard. Leveranser till privat-/bostadsadresser utförs mot en avgift per försändelse. Inkluderat i ditt Sendify-pris om du bokar "till privatperson". Kan läggas till i efterhand om TNT bedömer din leveransadress som bostad. 

Ej Systemhanterbart:
Försändelser som inte är lämpliga att hantera på TNT:s automatiska transportband. Ett (eller flera) kollin väger mindre än 30 kg och en (eller flera) dimensioner överstiger 1,2m (L) x 0,7m (B) x 0,6m (H). Avgiften är inkluderad i ditt Sendify-pris.

Överskriden maxdimension:
Försändelser som överskrider TNT:S max-dimensioner. Du kan inte boka med för stora mått i Sendify så enda gången detta tillägg finns på en faktura är när TNT kontrollmäter/-väger ditt gods som större än bokat. Aldrig inkluderat i ditt Sendify-pris.

Out Of Area:
Ett avlägset område definieras av att det är svårt att nå eller är en avlägsen plats. Detta avgörs av postnummer eller ortsnamn. Inkluderat i ditt Sendify-pris.


Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?