⏱ 4 minuter att läsa

Förklaring faktura

Ert ordernummer:
Ditt sändningsnummer.

Förväntad fraktdragande vikt:
Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.

Faktisk fraktdragande vikt:
Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal.

Kostnader

Transportkostnad:
Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för frakten. Inkluderad i Sendify-priset.

Drivmedelstillägg:
Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden.

Leverans Till Bostadsområde/Bostad:
UPS tillhandahåller leveranser till såväl hemadresser som arbetsplatser. En hemleverans är en leverans som går till ett hem, inklusive till företag som är baserade i hemmet. Om du bokar "till privatperson" i Sendify ingår avgiften, annars kan den tillkomma i efterhand.

Högsäsongsavgift - Extrahantering:
Under perioder med extremt höga volymer och stor efterfrågan måste UPS förbereda sig och bemanna extra, därför tar dom ut en högre avgift under vissa specifika perioder. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

Extra Hanteringsavgift Av UPS:
Cylinderformade emballage, gods förpackat i metall-/trälådor, stora paket. Extra hantering kan betyda många olika saker men är inkluderad i Sendify-priset. Notera att det kan tillkomma i efterhand om du skickar ett större gods än bokat eller förpackar ditt gods fel. 

Udda Ort:
Att erhålla service till och från mindre befolkade eller svårtillgängliga inrikes och internationella områden medför högre driftskostnader. Kostnaden är inkluderad i Sendify-priset


Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?