⏱ 4 minuter att läsa

Förklaring faktura

Ert ordernummer:
Ditt sändningsnummer.

Förväntad fraktdragande vikt:
Förväntad fraktdragande vikt är baserat på de dimensioner och den vikt du skrivit in i Sendify när du bokat.

Faktisk fraktdragande vikt:
Den faktiska fraktdragande vikten är baserat på de mått och den vikt transportören får när den kontrollväger ditt gods på terminal. 

Kostnader

Frakt-/Transportkostnad:
Grundkostnaden som respektive transportör tar ut för din frakt. Kostnaden är inkluderad i Sendify-priset.

Drivmedelstillägg och dieselskattetillägg:
Tillägg för drivmedel. Kostnaden varierar beroende på gällande bränslepriser och är inkluderad i Sendify-priset. Tillägget räknas som en procentsats av transportkostnaden. 

Expeditionsavgift:
Detta är en kostnad DSV tar ut för administrativt arbete. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

Gotlandstillägg:
Tillkommer på samtliga inrikessändningar med DSV. Tillägget är inkluderat i Sendify-priset.

Kapacitetstillägg:
Vid perioder av kapacitetsbrist i Sverige/Europa kan ett positioneringstillägg komma att tas ut. Tillägget är inkluderat i Sendify-priset.

Säsongstillägg:
Under vissa perioder av året tar DSV ut ett säsongstillägg på inrikessändningar. Tillägget är inkluderad i Sendify-priset

Säkerhetsavgift:
På alla sändningar med DSV tillkommer en procentuell kostnad för att DSV ska kunna säkerställa säkerhet under transporten. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

Trängseltillägg Stockholm:
För alla sändningar till Stockholm (orter vars postnummer börjar på 10-19) tillkommer en avgift per sändning. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Trängseltillägg Göteborg:
För alla sändningar till/från Göteborg (orter vars postnummer börjar på 40-43) tillkommer en avgift per sändning. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Ortstillägg:
Ortstillägg för glesbygd. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Skärgårdstillägg:
Vid leveranser till öar utan broförbindelse tillkommer en rederiavgift vilken varierar beroende på destination. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Miljötillägg:
EUs svaveldirektiv, IMO Marpol Annex VI, trädde i kraft den 1 januari 2015. Syftet med direktivet är att minska svavelutsläpp. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset.

Maut/vägskatt:
Tillägg för vägskatter. Kan finnas flera poster för vägskatt på samma faktura ifall ditt gods t ex gått genom Tyskland för att komma till Schweiz tillkommer vägskatt för både transit it Tyskland och leveransen i Schweiz. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Hamnavgift:
Bro-, färje- och hamnavgifter samt extra avgifter för vilka sedvänja föreligger för vissa transport- och godstyper, debiteras utöver fraktbeloppet. Avgiften är inkluderad i Sendify-priset

Aviseringsavgift
I de fall DSV aviserar mottagaren debiteras avsändaren per sändning. Vid avisering av styckegods förlängs transporttiden med minst 1 dygn. Går inte att boka i Sendify men kan tillkomma då DSV inte lyckas leverera ditt gods på grund av att mottagare inte är på plats. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Ändring av transportuppdrag:
Vid tillfällen då fraktbetalaren förändrar transportuppdraget efter dess start, när en sändning ej kan levereras enligt uppdrag eller när fraktbetalaren vill korrigera en fakturerad sändning. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Felaktig transporttjänst:
Om ändring av leveranssätt sker på grund av att fraktbeställaren angivit att viss transporttjänst ska användas som befordringssätt och godset inte uppfyller kraven för den aktuella tjänsten, debiteras en avgift per sändning. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Lagerhyra:
För gods som ligger kvar hos DSV t.ex. för att mottagaren inte tar emot godset, debiteras lagerhyra per dygn från det att godset ställts till mottagarens förfogande. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Leveranshinder:
Om leverans inte kan ske på grund av omständighet som uppdragsgivaren ansvarar för, t.ex. att mottagaren inte är anträffbar under vardagar 8.00-16.00 eller att mottagaren inte accepterar leveransen, levererar DSV godset till närmaste DSV-terminal. DSV debiterar uppdragsgivaren för återtag, lagerhyra samt eventuell ny utkörning eller returtransport. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Leverans till privatadress:
Vi erbjuder inte leverans till privatperson med DSV genom Sendify. Om du ändå skickar gods till privatperson kommer DSV att ta ut denna och eventuellt andra avgifter. Leverans till företag på bostadsadress är leveransen att betrakta som "leverans till privatperson". Aldrig med i ditt Sendify-pris. 

Avgifter för transportdokument
Om en sändning skickas utan fraktdokument tar DSV ut en kostnad för att skriva ut och sätta på fraktdokument per kolli. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Felaktig/ofullständig vikt- volymuppgift
För felaktig eller ofullständig vikt- eller skrymme/ volymuppgift i bokningen tar DSV ut en avgift för rättning per sändning. Aldrig med i ditt Sendify-pris.

Besvarade vi inte alla dina frågor? Släng iväg ett meddelande i chatten så hjälper vi dig!

Hittade du svaret?