Incoterms/leveransvillkor är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Reglerna har förändrats ett antal gånger under årens lopp för att alltid vara anpassade till utvecklingen av internationell handel. Den nu gällande (från 1 jan 2011) versionen har beteckningen Incoterms 2010. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Incoterms talar om:

  • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
  • Till vilken plats transporten ska ske.
  • Om lastning och lossning ingår.
  • När risken övergår från säljaren till köparen.
Hittade du svaret?