Det är du som avsändare som ansvarar för att din försändelse är väl förpackad. Ett korrekt emballage innebär minskad risk för skador och och minskar risken för förseningar. Att innehållet är korrekt förpackat kan dessutom medföra ekonomiska fördelar för dig då det sparar utrymme som kan minska den fraktdragande vikten. Det är även en förutsättning för att du ska kunna få ersättning från oss om din försändelse mot förmodan skadas under transporten.

En väl förpackad försändelse innebär att godset skall klara normal transporthantering. Normal transporthantering kan innebära flera omlastningar och omsorteringar under transporten vilket medför att både ytterförpackningen och innerförpackningen måste anpassas efter innehållet. Flytande innehåll och pulver ska förpackas väl så att det kan absorberas inuti ytterförpackningen om innerförpackningen skulle skadas. Gods på pall ska vara emballerat så att det håller sig samlat på pallen under hela transporten. Godset måste rymmas innanför pallkanten.

Hittade du svaret?